Laina

Puikkari, Helsinki

Tyyppi Asunto

Vaihe Remontti

Sijainti Tammisalo, Helsinki

Talo remonttiin 

Kun remontoitavaksi ostettu asunto uusitaan pihaa myöten, on kaikista tärkeitä, että kohteen kehittäjä tietää alusta asti kenelle hän remonttia tekee. Mikä on se asiakassegmentti, jonka mieltymyksiin remontin valinnoilla pyritään vastaamaan? Mitä tuleva asukas arvostaa ja millä asioilla ei ole niin suurta merkitystä?

Kun kohteen remontissa on monta muuttujaa, on myös monta mahdollisuutta keskittyä vääriin asioihin. Ammattitaitoa on nähdä, mihin asioihin on juuri kohteen myynnin näkökulmasta syytä kiinnittää erityistä huomiota.

Mistä sitten tietää, mihin on panostettava? Ostavien asiakkaiden markkina muuttuu ja on tärkeää, että tiedetään mille kohderyhmälle asuntoa suunnitellaan. Remontin kokonaisvaltainen onnistuminen ja sen kustannukset koostuvat pienistä valinnoista, jotka yhdessä ratkaisevat kohteen lopullisen kannattavuuden.

Olisi helppoa lisätä pienin askelin remontin laajuutta, jotta tuleva asukas varmasti pitäisi näkemästään. Tämä kuitenkin johtaisi tilanteeseen, jossa lopulta tarvittaisiin jonkinlainen ihme, jotta omat voitaisiin saada kohteesta ylipäätään takaisin. Asiakas kun ei osta kohdetta sillä perusteella paljonko se on maksanut, vaan minkä arvoisena hän kohdetta pitää.

Ammattitaitoselle tiimille tämä ei ole mitään uutta

Lukuisten kehityskohteiden aikana hankitun kokemuksen ja vakiintuneiden yhteistyökumppanien avulla voidaan järjestelmällisesti toteuttaa kokonaisvaltaisia remontteja siinä, missä pienempiäkin projekteja.

Aikaisemmista kohteista on vähitellen opittu ne asiat, jotka ovat asiakkaille oikeasti merkityksellisiä ja tuottavat eniten lisäarvoa. Käytettävät materiaalit ovat pitkäikäisiä ja ratkaisut tuttuja ja hyväksi havaittuja. Kun kohde toteutetaan suunnitelmallisesti ja ammattitaidolla, siihen käytetään vakiintuneita ratkaisuja ja toteutus onnistuu suunnitelman mukaisessa aikataulussa. Näiden surauksena asunnosta tulee korkealaatuinen ja asiakas voi olla siihen tyytyväinen vielä vuosienkin päästä.

 

Sijoittaminen

Lainaan sijoittaminen tapahtuu Koivutien verkkopalvelun avulla kokonaan verkossa, joten mukaan pääsee pienelläkin pääomalla. Yksityisen sijoittajan pääomasta ei vähennetä mitään kuluja. Koivutie laskuttaa kohteen kehittäjää erikseen palvelun käytöstä.

 • Minimisijoitus 5 000 €.
 • Sijoittajalle maksettava korko on 5% (Todellinen vuosikorko 10 %).
 • Korko ja sijoitettu pääoma palautetaan sijoittajalle 6 kk:n kuluttua sijoituksen toteutumisesta.
 • Minimisijoituksen (5 000 €) korkotuotto sijoituksen ajalta (6 kk) on yhteensä 250 €.
 • Kyseessä on vieraan pääoman ehtoinen laina, jossa ei ole reaalivakuutta.
 • Lainaa suojataan erityisehdoilla.
 • Sijoittaminen, tuotonmaksu ja pääoman palautus tapahtuvat Koivutien verkkopalvelun kautta.
 • Esillä olevan lainan koko on yhteensä 60 000 €.
 • Sijoitusaikaa 6kk ei voi muuttaa.
 • Laina-aika 23.06.2016 – 24.12.2016

 

Kohde

Puikkari

Sijainti kartalla

Kehitettävä kohde on Helsingin Tammisalossa sijaitseva asunto, jonka ikkunoista avautuvat avoimet merimaisemat. Asuntoyhtiöllä on lisäksi oma ranta ja venelaituri. Kyseinen asunto on hyvä kehityskohde, koska se on päästy ostamaan edullisesti ja se vastaa ominaisuuksiltaan monen ostajan tarpeisiin.

Talo on rakennettu 1977 ja se sijaitsee omalla tontilla. Kyseinen huoneisto tullaan saneeraamaan täydellisesti pintojen, putkien, lämmityksen, sähköjen ja pihan osalta. Remontti on suunniteltu valmistuvaksi elokuussa 2016. Tämän jälkeen asunnon myynnille on varattu noin kolme kuukautta, ennen Koivutien piensijoittajien lainan takaisinmaksun erääntymistä.

Puikkari_Sisa

Kohteessa on mainio pohjaratkaisu ja se tulee soveltumaan vaativaankin makuun. Kohde saneerataan käyttäen laadukkaita materiaaleja ja remontin jälkeen siinä on tehty kaikki merkittävät saneeraukset pitkäksi aikaa. Vastaavat hyväkuntoiset asunnot ovat menneet alueella kaupaksi keskimäärin noin 650 000 € hinnalla, mutta myös huomattavasti korkeampia hintoja on toteutunut. Lisäksi asuntojen hinnat ovat pääkaupunkiseudulla edelleen nousujohteisia.

Kohteen tiedot 

Huoneiston koko 180 m²
Huoneiston kokopano 6h+avok+2kph+2wc+p+piha
Yhtiövastike 350,00 € / kk
Arvioitu myyntihinta 650 000 €
Kehittäjän tuottotavoite 20 %

Puikkari piha

Kohteen kehittäjä: Sandmek Oy

Sandmek Oy on ollut mukana kehittämässä lukuisia kiinteistökohteita. Yhtiö on 2012 perustettu kiinteistöasiantuntija Karl Sandelinin johtama sijoitusyhtiö, jonka toiminta perustuu pääsääntöisesti kiinteistökehityshankkeisiin. Yhtiö tarjoaa palvelunaan ja yhteistyökumppaneidensa kautta myös kiinteistösijoittamiseen liittyviä palveluita mm. sijoitusasuntojen hankinta, myynti ja hallinnointi, kiinteistövälitys, kiinteistöihin liittyvät konsultointipalvelut, sekä laki- ja kiinteistöarviointipalvelut.

Yrityksen matka kiinteistöjen pariin on tapahtunut samalla tavalla, kuin monen muun Suomessa kiinteistöjen parissa  toimivan. Sandmek Oy:n toiminta keskittyi alkuvaiheessa pääsääntöisesti LED-valaisinliiketoimintaan. Tehokkaita valaisimia myytiin maatiloille ja teollisuustiloihin, joissa uusi tekniikka tuottaa merkittäviä säästöjä energian kulutuksessa.

Yrittäjän kiinnostus kiinteistöjen parissa toimimista kohtaan kuitenkin laajeni. Omien kiinteistösijoitus ja –kehityshankkeiden kasvaessa, toiminta alkuperäisellä mallilla on vähentynyt ja omistajan oma kiinteistötoiminta siirtyi saman yhtiön alle. Yhtiö toteuttaa nykyisin omia kiinteistökohteita, mutta se on myös mukana toteuttamassa kohteita eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Yritys on mm. yhtenä pääomistajana kiinteistökehitysyhtiö Enter Advice Oy:ssä, jonka kautta se on myös kehittämässä erilaisia kiinteistökohteita.

Kohteen hankinnan ovat rahoittaneet Sandmek Oy ja yhteistyöyritys Zenvest Oy ja sen rakentamisesta vastaa Sandmek Oy. Koivutien avulla kerätty piensijoittajien antama laina menee kohteen kehittäjänä toimivalle Sandmek Oy:lle, joka toteuttaa sen avulla huoneiston saneerauksen ja myyntikuntoon viimeistelyn.

 

Riskit ja niiltä suojautuminen

Sijoittamiseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Koivutien palvelun kautta sijoittajien vastuut on rajattu kuitenkin sijoitettuun pääomaan, eivätkä esimerkiksi kehittäjää myös tulevaisuudessa sitovat vastuut remontin onnistumisesta koske sijoittajia. On erittäin tärkeää, että sijoittaja pystyy kantamaan ottamansa taloudellisen riskin. Emme suosittele sijoittamista, jos taloutesi voi vaarantua, mikäli kohde ei etenisikään odotetulla tavalla.

 

Kohteen Suojaaminen

Kiinteistökohde sisältää mm. seuraavat riskit:

 • Rakennusaikainen vahinko tai tapaturma
 • Takuuaikana ilmenevä rakennusvirhe
 • Yleinen asuntomarkkinoiden markkinariski
 • Kehittäjän konkurssi tai maksukyvyttömyys

Niiltä on suojauduttu toimenpiteillä:

 • Toiminnan ja vastuun vakuutukset
 • Jatkuva markkinatilanteen seuranta
 • Kehittäjän omistajat ovat myös itse sijoittaneet kehityskohteisiin merkittäviä pääomia, joten kehitysyhtiön luottokelpoisuuden säilyttäminen on myös heidän etunsa mukaista

 

Sijoittajien lainan suojaaminen

Koivutien palvelun kautta piensijoittajien sijoittama pääoman on lainamuotoista, minkä vuoksi kiinteistön arvonkehitys ei suoranaisesti vaikuta sijoittajien lainaamaan pääomaan tai sen korkoon. Laina on myös teoreettisessa selvitystilanteessa paremmassa asemassa, kuin yhtiön sijoittajien oma pääoma.

Sijoittajien riskien näkökulmasta avainasia on kehittäjänä toimivan yhtiön maksukyky. Riskiä kontrolloidaan seuraamalla yhtiötä ja sen kiinteistökohteen etenemistä säännöllisten kohdekäyntien avulla. Käytännössä Koivutie seuraa yhtiön taloutta ja luottoluokitusten kehitystä myös Asiakastiedon ja Bisnoden palveluiden avulla. Seurannan avulla voidaan olla varmistua kehittäjänä toimivan yhtiön maksukyvyn säilymisestä hyvällä tasolla.

Kehittäjän toimivan yhtiön liiketoiminnassa tai sen omistusjärjestelyissä ei saa tapahtua merkittäviä muutoksia lainanhoitoaikana. Myöskään kehityskohteen osake- tai panttikirjat evät saa olla pantattuna, minkään muun kuin kyseistä kehityskohdetta koskevien lainojen vakuutena. Ehtojen rikkoutuminen voi johtaa sakkomaksuun, lainan koron uudelleenmäärittelyyn tai viimeisenä keinona lainan irtisanomiseen.

Mukana oleville sijoittajille raportoidaan kootusti kohteen etenemisestä. Lisäksi sijoittajat voivat tiedustella Koivutien kautta kohteeseen liittyvistä asioista. Näistä asioista kerrotaan kaikille mukana oleville sijoittajille sijoittajien tasavertaisen aseman turvaamiseksi.

 

Koivutien rooli

Koivutie mahdollistaa sijoitusten toteutumisen helposti verkkopalvelun avulla. Ennen piensijoittajien ottaminen mukaan kehityskohteisiin olisi ollut hyvin haastavaa, mutta palvelun avulla pienistä puroista kasvaa merkittävä osapuoli kiinteistökehityskohteiden rahoituksessa.

Toisin kuin perinteisissä rahastoissa Koivutien palvelun kautta sijoittajilta ei vähennetä pääomasta mitään merkintä, hallinnointi tai -lunastuskuluja. Kiinteistöihin ja reaaliomaisuuteen sijoittamisesta kiinnostuneille tämä on uusi mahdollisuus olla mukana ilman ylimääräisiä kustannuksia aiheuttavia välikäsiä.

 

Liitteet

 • Koivutien yleiset palveluehdot
 • Puikkarin kohteen yhtiöjärjestys
 • Puikkarin kohteen isännöitsijäntodistus
 • Bisnode Finland Oy:n tuottama louttoluokitus Sandmek Oy–16.05.2016, AA Hyvä luottokelpoisuus 
 • Sandmek Oy:n kaupparekisteriote
 • Sandmek Oy:n yhtiöjärjestys

 

60000€ Tarjouksen koko

5000€ Minimisijoitus

12 Osuuksia tarjolla

5% / 6kk Tuottoa pääomalle

Sijoita kohteeseen