Palveluehdot

Yleiset palveluehdot

Palvelun tarjoaja: Koivutie verkkopalvelut Oy
Y-tunnus: 2720791-7
Postiosoite: Särkiniementie 17 B 23, 00210 Helsinki
Puhelin: +358 400 664 539
Sähköposti: info@koivutie.fi

Määritelmät

 • Sijoittaja – Koivutien palvelun kautta sijoittava asiakas.

 • Kehittäjä – Kiinteistökohteita kehittävä yhtiö, joka pystyy osoittamaan kiinteistökohteiden kannattavuuden, voi hakea piensijoittajilta lainaa kiinteistöhankkeensa kehittämistä varten.

 • Kohde – Kehittäjän kiinteistöprojekti tai muu erikseen Kohdekortilla määritelty kiinteistöhanke.

 • Kohdekortti – Koivutien verkkopalvelussa oleva Kohteen sähköinen esittely

 • Palvelun tarjoaja – Koivutie verkkopalvelut Oy:n ylläpitämä Koivutie.fi verkkopalvelu.

 • Tekninen yhteistyökumppani – Verkkopalvelussa rahan liikuttaminen ja osapuolten tunnistamiseen käytetään Fundu Oy:n tuottamaa palvelua.

Tausta

Koivutie verkkopalvelut Oy ylläpitää ja tarjoaa verkkopalvelua, jossa kiinteistökohteiden kehittäjät voivat hakea lainaa Kohteilleen Sijoittajilta tehden lainasopimuksia siten, että lainasopimuksiin liittyvät sijoitukset ja osapuolten välinen yhteydenpito toteutuu Koivutien, sekä teknisen yhteistyökumppanin palveluiden avulla.

Koivutie toimii sähköisenä kohtauspaikkana, jossa sijoittajat ja yritykset tekevät rahan lainaamista koskevia sopimuksia. Se ei itse osallistu rahoitustapahtumiin, vaan mahdollistaa kanavan, jonka kautta rahaa voidaan lainata.

Sopimusten laatiminen, asiakkaiden tunnistaminen ja rahaliikenne toteutetaan Koivutien yhteistyökumppaneiden avulla. Koivutie ei ole sijoituspalveluyritys eikä se rahastoi asiakkaiden varoja. Sijoittaja asiakkaiden tekemät sijoitukset menevät aina suoraan kiinteistöä kehittävälle kohdeyritykselle.

 1. Palvelun kuvaus

  1. Kehittäjä on hakenut lainamuotoista rahoitusta Palvelun tarjoajan palvelun kautta Kohteelleen ja toimittanut tarvittavat tiedot Kohteen arviointia varten.

  1. Kehittäjä on allekirjoittanut yhteistoimintasopimuksen ja velvollinen toimittamaan Kohteestaan vain totuudenmukaista tietoa sekä tietoa Kohteeseen sisältyvistä keskeisistä riskeistä.

  1. Palvelun tarjoaja on tarkastanut Kehittäjän taustan ainakin tuoreimman tilinpäätöksen ja luottoluokittajan arvion avulla. Nämä tai näitä vastaavat tiedot ja tarkistukset voivat olla nähtävillä kohdekortilla.

  1. Palvelun tarjoaja on tarkastanut Kohteen suunnitelman ja laskelmat, mutta ei ota mitään vastuuta sen onnistumisesta.

  1. Kehittäjä on toimittanut sisällön Palvelun tarjoajan verkkopalveluun laadittavaa Kohdekorttia varten ja vahvistanut Kohdekortin sisällön todenmukaisuuden ennen sen julkaisemista.

  1. Sijoittajat voivat tutustua kohteiden kohdekortteihin Palvelun tarjoajan palvelun kautta ja sijoittaa itse valitsemiinsa kohteisiin verkossa Palvelun tarjoajan teknisen yhteistyökumppanin avulla.

  1. Sijoittaja haluaa sijoittaa varojaan kiinteistökohteiden kehittäjien lainoihin ja saada näille sijoituksilleen tuottoa.

  1. Kehittäjä on sitoutunut käyttämään sijoittajilta lainaamansa pääoman kohdekortilla esittämänsä kohteen suunnitelman toteuttamiseen.

  1. Kehittäjä on velvollinen maksamaan sijoittajille korkoa sopimuksen ja kohdekortissa esitetyn mukaisesti ja palauttamaan lainaamansa pääoman laina-ajan päätteeksi.

 1. Lainojen suojaaminen ja vakuudet

  1. Palvelun kautta esillä olevat lainat ovat lähtökohtaisesti vakuudettomia.

  1. Lainoja suojataan lainakohtaisilla kovenanteilla. Kovenanteilla saatava tieto Kehittäjistä on salassapidon alaista, eikä sitä julkaista.

  1. Lainoissa voi myös olla vakuuksia, kuten henkilövakuuksia tai reaalivakuuksia.

  1. Mahdollisista vakuusjärjestelyistä kerrotaan kohteen kohdekortilla erikseen.

  1. Palvelun tarjoaja tai sen yhteistyöpankki hallinnoi mahdollista vakuutta tai panttia.

  1. Vakuuksien tai pantin mahdollisesta realisoinnista vastaavat Palveluntarjoajan yhteistyökumppanit.

 1. Sijoituksen tekeminen

  1. Rahan liikuttamiseen Koivutie.fi -palvelussa käytetään teknisen yhteistyökumppanin palvelua.

  1. Palvelu ei sisällä yksityisiltä sijoittajilta sijoittajan pääomasta vähennettäviä kuluja.

  1. Sijoittavilta yrityksiltä laskutetaan palvelumaksuna 110€ + alv 24% / vuosi.

  1. Sijoittajien sijoittamat varat siirtyvät suoraan valitulle kohteelle asiakasvaratilin kautta, eivätkä ne ole Palvelun tarjoajan hallussa missään vaiheessa.

  1. Jos kohteen laina ei tule kokonaan rahoitetuksi, voidaan kehittäjälle myöntää laina myös pienempänä, mikäli kohteen rahoitus voidaan toteuttaa muuta kautta.

  1. Rahojen siirtäminen teknisen yhteistyökumppanin palvelun avulla kohteen tilille, on lopullinen sijoituspäätös, jota sijoittaja ei voi perua. Pääoma kuitenkin palautetaan sijoittajille, mikäli kohde ei saa tarpeeksi sijoittajia, eikä sitä voida jatkaa.

 1. Vastuut ja velvollisuudet

  1. Sijoittaja valtuuttaa Palvelun tarjoajan edustamaan itseään kaikkiin lainaan liittyvissä asioissa.

  1. Sijoittaja Hyväksyy, että palvelussa käytetään yhteydenpitoon Koivutie.fi -palvelua, joka edustaa kehittäjälle kaikkia palvelun kautta Kohteeseen sijoittaneita.

  1. Sijoittaja ja kehittäjä hyväksyvät Palvelun tarjoajan edustamaan itseään toistensa suuntaan kaikissa tilanteissa ja sitoutuvat toimittamaan vain totuudenmukaista informaatiota.

  2. Kohteen toteuttaminen ja kohteen laina-aika voidaan aloittaa ilmoitettua aikaisemmin, mikäli se on mahdollista. Sijoittajalla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa kohteen kulkuun tai keskeyttää sijoitusta.
  1. Sijoittaja hyväksyy, että Palvelun tarjoajan Palvelun tarkoitus on ainoastaan auttaa häntä löytämään sopivia sijoituskohteita.

  2. Sijoittaja tekee sijoituspäätöksen perustuen omaan harkintaan ja on yksin vastuussa sijoituspäätöksestä.

  3. Sijoittaja hyväksyy, että sijoittamiseen sisältyy aina riski sijoitetun pääoman menettämisestä.

  4. Sijoittaja pitää salassa Kohteelta saadut luottamukselliset tiedot ja käyttää tällaista tietoa ainoastaan arvioidessaan mahdollisuutta sijoittaa kohteeseen.

  5. Oikeudelliset, rahan lainaamiseen liittyvät sitoumukset rahoituskierrosta koskien muodostuvat suoraan sijoittajan ja kehittäjän välillä Palvelun tarjoajan palvelun ulkopuolella.

  6. Kohteen kehittäjällä voi olla oikeus valita sijoittajat.

  7. Palvelun tarjoajalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus yhden (1) kk:n irtisanomisajalla. Irtisanomisajan kuluttua sijoittajan palvelussa oleva pääoma maksetaan sijoittajalle välittömästi ja voimassa olevien sijoitusten osalta niiden juoksuajan jälkeen.

  8. Palvelun käyttäjien tulee lukea ja hyväksyä myös teknisen yhteistyökumppanin voimassa olevat ehdot. https://fundu.fi/terms

  9. Nämä ”Yleiset Palveluehdot” ovat kuitenkin ensisijaiset suhteessa Teknisen yhteistyökumppanin ehtoihin.