Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterin nimi
Koivutien henkilörekisteri

2. Rekisterin pitäjä
Koivutie verkkopalvelut Oy

Y-tunnus: 2720791-7
Osoite: Särkiniementie 17 B 23, 00210 Helsinki

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Henkilö on rekisteröitynyt Koivutien käyttäjäksi.

4. Rekisterin käytön tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on mahdollistaa Koivutien ja sen yhteistyökumppaneiden, kuten kohteiden, palveluiden tarjoaminen ja ylläpito. Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään asiakkaiden tunnistamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen, asiakassuhteiden hallinnointiin, riskienhallintaan, suoramarkkinointiin ja palvelun väärinkäytösten estämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: Etu- sukunimi, Sähköpostiosoite, Postiosoite, Puhelinnumero, Tiedot käsitellyistä sijoituksista, Syntymäaika ja Henkilötunnus, Asiointitiedot, Yhteydenottotiedot ja Pankkiyhteys

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin saadaan tietoja rekisteröidyltä itseltään ja yhteystietopalveluista rekisteröidyn suostumuksen ja lain sallimissa rajoissa.

7. Tietojen luovutus
Tietoja luovutetaan palvelun toteuttamisen kannalta välttämättömille Koivutien yhteistyökumppaneille. Tietoja ei luovuteta sivullisille.

8. Rekisterin suojaus
Tietoja säilytetään suojatuilla verkkopalvelimilla, jotka sijaitsevat Euroopan talousalueella. 
Tietoja ei siirretä Euroopan unioin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta.

9. Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja siihen on pääsy ainoastaan niillä, jotka tarvitsevat kyseistä aineistoa työtehtäviensä hoitamiseen.

10. Sähköinen aineisto
Sähköinen aineisto säilytetään kahdennettuna sekä yleisestä verkosta palomuureilla ja käyttöoikeuksilla rajattuna. Aineistoon on pääsy ainoastaan niillä, jotka tarvitsevat kyseistä aineistoa työtehtäviensä hoitamiseen ja jokaisesta tietokyselystä jää järjestelmään tunnistetiedot.

11. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisena rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia hänestä rekisteriin tallennettujen tietojen korjaamista. Korjausvaatimus tulee osoittaa kirjallisena rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen. Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden tarkastaa korjattavaksi vaaditut tiedot ulkoisesta lähteestä ennen rekisteritietojen korjaamista. Rekisterinpitäjä korjaa oma-aloitteisesti ilman aiheetonta viivytystä havaitsemansa virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen rekisteritiedon.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietolain mukaan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee osoittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.