FAQ

Koivutie Logo

 

1. Minulla on kiinteistökehityskohde jolle tarvitsen rahoitusta, miten edetä?

Laita lyhyt kuvaus projektista sähköpostiin info@koivutie.fi ja otsikkokenttään teksti ”Projekti” ja ”projektisi nimi”. Palaamme sinulle henkilökohtaisesti vuorokauden sisällä.

2. Mitä jos kohteeseen ei saada tarpeeksi rahoitusta?

Jos tavoiteltavaa pääomaa ei saada kasaan asetetussa aikataulussa ja kohteen eteneminen on riippuvainen rahoituksesta, eikä kehittäjä voi sijoittaa puuttuvaa pääomaa kohteeseen esimerkiksi itse, koko projekti pysäytetään ja kaikki siihen jo osallistuneet saavat sijoituksensa takaisin.

3. Mitä kuluja sijoittajalle tulee?

Yksityishenkilöiltä ei peritä mitään maksuja. Sijoittavilta yrityksiltä laskutetaan palvelumaksu 110€ + alv 24% / vuosi.

Toisin kuin perinteisissä rahastoissa, Koivutien kautta sijoittavilta ei sijoituksen lisäksi peritä erityisiä tilinavausmaksuja tai merkintäpalkkioita, eikä pääomasta vähennetä vuosittain tilinhoitohoitopalkkioita tai muita kuluja. Myös kohdekortissa esitetty tuotto on suoraan se minkä kehittäjä sijoittajille maksaa.

4. Mikä on Koivutien ansaintalogiikka?

Kohteiden kehittäjät maksavat Koivutielle palvelun käyttämisestä. Kohteita on erityyppisiä ja ne hinnoitellaan aina erikseen.

Esimerkki: Keihittäjä maksaa sijoittajien sijoittamalle pääomalle vuosikorkoa 7% . Tämän lisäksi Kehittäjä maksaa Koivutielle palvelun käytöstä 2%, jolla ylläpidetään verkkopalvelun toimintaa. Kiinteistökohteen rahoituksen todellinen hinta kehittäjälle on siis 9%.

5. Paljonko tuotosta pitää maksaa veroja?

Kohteista saatava tuotto on korkotuloa. Korko ja muu siihen rinnastettava hyvitys sijoitetulle pääomalle on veronalaista pääomatuloa. Tarkistathan kunakin vuonna voimassa olevat ohjeet verotuksesta verottajan sivustolta:

http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat

6. Mitä jos kohteen arvo laskee?

Kohteen arvon lasku ei vaikuta suorassa suhteessa siitä saatavaan tuottoon, sillä tuotto on korkoa ja sille on laskettu puskuri kassavirran mukaan, eikä se siis suoranaisesti perustu mahdolliseen arvon kehitykseen.

7. Mitä riskejä toiminnassa on?

Riskikartoitusten painopisteet eri kohteiden välillä vaihtelevat, mutta selkeitä osa-alueita ovat ainakin markkinariski, joka tarkoittaa esimerkiksi kiinteistöjen arvonkehitykseen liittyviä muuttujia, liiketoimintariski, joka pitää sisällään esimerkiksi eri toimijoiden ammattiosaamisen, sekä systeemiriskit, johon kuuluvat esimerkiksi uusi mahdollinen sijoittamista koskeva lainsäädäntö, joka saattaisi vaikuttaa prosessin toimintaan.

Koivutie ei ole rahasto, eikä se rahastoi tai pidä hallussaan asiakkaan varoja missään vaiheessa, vaan ne ovat aina erikseen asiakasvaratilillä. Tällä on rajattu sijoittajan riskit ainoastaan kohteiden riskeihin. On kuitenkin hyvä muistaa, että lopullisen sijoituspäätöksen tekee aina sijoittaja itse.

8. Mitä jos verkkoalusta lakkaa olemasta, miten käy sijoitusteni?

Koivutie toimii ainoastaan verkkopalveluna, joka mahdollistaa kiinteistöprojektien ja sijoittajien kohtaamisen. Koivutiellä ei ole sellaista roolia yksittäisissä kohteessa, joka tällaisessa tilanteessa vaikuttaisi ratkaisevasti kiinteistökohteen toimintaan tai sijoittajien pääoman palautumiseen. Esitetyssä tilanteessa esimerkiksi kaikki maksut pitäisi vaan hoitaa loppuun yksittäisinä tilisiirtoina.

9. Mitä, jos kohteessa on jokin odottamaton vika?

Kohteissa on varauduttu aina kohteen kannalta merkittävimpiin riskeihin vakuutuksilla ja rajattu riskejä liiketoiminnan muilla järjestelyillä. Esimerkiksi jokainen kehittäjä ja kohde toimii omana yhtiönään aina erikseen, eivätkä ne siten voi vaikuttaa toistensa menestykseen.

10. Mistä tiedän, että kohteisiin voi luottaa?

Koivutie toimii alustana, johon otetaan mukaan yhteistyökumppaneiltamme ainoastaan luotettavia kohteita. Arvioimme jokaista projektia useiden eri asiantuntijoiden kanssa ja selvitämme kohteiden luonteen perinpohjaisesti. Valitsemme yhteistyökumppaneiksi ainoastaan sellaisia tahoja, jotka pystyvät aukottomasti osoittamaan projektiensa kannattavuuden.

11. Mitä jos haluan vaikuttaa kohteen yksityiskohtiin?

Kuulemme erittäin miellämme ideoita projektien kehittämiseksi. Samalla on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että projektit seuraavat esitettyä suunnitelmaa eikä niissä sen vuoksi ole suoria mahdollisuuksia kulun muutoksille. Jos mielessäsi on kuitenkin mainio projektin linjaa seuraava idea, otathan yhteyttä kyseisen projektin toteuttajaan.

12. Mistä saan lisätietoja, kenelle voin soittaa?

Lisätietoja voit kysyä kohdan ”INFO” alla olevista yhteystiedoista.

Kohteita koskevat yhteystiedot löytyvät kohteiden sivuilta.

13. Voinko hyötyä muuten itse kohteesta, jos olen siinä mukana?

Kyllä, tosin erilaiset mahdollisuudet eri kohteiden välillä osallistua ja hyötyä muilla tavoin vaihtelevat.